Wie zijn we?
Wij zijn de ereleden van
..De Tieners van Toen..
Muziek en Toneel
uit Nuland.


De foto is gemaakt door:
Louis Keijzers

Jan van den Berk,

Jan staat op de foto
als nummer 6,

Hij was jarenlang actief in de Muziekgroep, als zanger.
Ook zorgde Jan mede voor de logistiek bij de optedens
"buiten-de-deur".
Gedurende zijn lidmaatschap mochten wij gebruik maken van enkele van zijn "Muzikale-attributen".

Klik hierals U hier foto's van wilt zien!


Voor reakties, E-mail:
tienersvantoen@ziggo.nl


Terug naar de vorige-pagina Tieners van Toen Ereleden!

Terug naar de home-page Tieners van Toen Muziek! Terug naar de home-page Tieners van Toen Toneel!


2017 De Tieners van Toen. Webmaster: Louis Keijzers, Oss.