Wie zijn we?
Wij zijn de ereleden van
..De Tieners van Toen..
Muziek en Toneel
uit Nuland.


De foto is gemaakt door:
Louis Keijzers

Tonny Maas,

Tonny staat op de foto
als nummer 10,

Zij was jarenlang actief in de Muziekgroep,
als mandoline-speelster.
Ook was Tonny al actief bij de oprichting van de toenmalige
MANDOGITAS.

Klik hierals U hier foto's van wilt zien!


Voor reakties, E-mail:
tienersvantoen@ziggo.nl


Terug naar de vorige-pagina Tieners van Toen Ereleden!

Terug naar de home-page Tieners van Toen Muziek! Terug naar de home-page Tieners van Toen Toneel!


2017 De Tieners van Toen. Webmaster: Louis Keijzers, Oss.