De geschiedenis van de Toneel-groep
Tieners van Toen
Uit Nuland.

De geschiedenis van de toneelgroep Tieners van Toen:
In 2007 heeft KBO Nuland een enquête gehouden onder de leden met het verzoek aan te geven welke nieuwe activiteiten zij graag georganiseerd zouden zien.
Het oprichten van een toneel/cabaretgroep werd door 16 leden genoemd.
Naar aanleiding hiervan is op 19 september 2007 een eerste bijeenkomst belegd waarin werd besloten om tot oprichting over te gaan.
Niet als zelfstandige vereniging maar als een volle KBO activiteit die ook wat de financiën betreft volledig onder verantwoording van KBO Nuland blijft.
Direct daarna is gestart met de repetities van het eerste toneelstuk waarin 10 personen een rol kregen.
De naam Tieners van Toen is gekozen uit een aantal door de leden zelf verzonnen namen.

Een zeer belangrijk gebeuren in de HISTORIE van de Tieners van Toen is:
-Met ingang van 23 augustus 2019 zijn we niet meer afhankelijk van:
  de SAS(Stichting Actieve Senioren uit 's-Hertogenbosch)
-Met ingang van 23 augustus 2019 hebben via een notariele akte van de gezelschapsgroep Tieners van Toen,
  een VERENIGING Tieners van Toen Nuland, gemaakt!
-Met ingang van 23 augustus 2019 staan we als zodanig dan ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  Inschrijfnummer: 75696053
-Met ingang van 23 augustus 2019 hebben we dan ook een bestuur samengesteld, dit bestaat uit:
  Jos van Lokven, voorzitter
  Jean Voets, secretaresse
  Louis Keijzers, penningmeester
-Met ingang van 23 augustus 2019 hebben we via de RaboBank een eigen bankrekening.

Zie ook de knop "Historie" op de home-pagina!


Deze foto is in 2013 gemaakt!

Wij zouden het op prijs stellen als U ons Gastenboek zou invullen.


Voor reakties, E-mail:
tienersvantoen@ziggo.nl


Terug naar de home-page....

| OPROEP || GESCHIEDENIS || KENNISMAKING || HISTORIE || OPTREDENS || REPETITIES || WEER || NULANDER V/H JAAR || FOTO'S || GASTENBOEK || LEDENLIJST || R.I.P. || NIEUWSWAARDIGHEDEN || MUZIEKGROEP || AVG || CONTAKT |
© 2017 De Tieners van Toen. Webmaster: Louis Keijzers, Oss.